Most Downloaded

1
Ultrafast Science to Capture Ultrafast Motions
Qihuang Gong, Wei Zhao
2021, 2021(1). doi: 10.34133/2021/9765859
Abstract(135) PDF(3)
2
Ultrafast Hole Deformation Revealed by Molecular Attosecond Interferometry
Yindong Huang, Jing Zhao, Zheng Shu, Yalei Zhu, Jinlei Liu, Wenpu Dong, Xiaowei Wang, Zhihui Lü, Dongwen Zhang, Jianmin Yuan, Jing Chen, Zengxiu Zhao
2021, 2021(1). doi: 10.34133/2021/9837107
Abstract(214) PDF(2)
3
THz-Enhanced DC Ultrafast Electron Diffractometer
Dongfang Zhang, Tobias Kroh, Felix Ritzkowsky, Timm Rohwer, Moein Fakhari, Huseyin Cankaya, Anne-Laure Calendron, Nicholas H. Matlis, Franz X. Kärtner
2021, 2021(2). doi: 10.34133/2021/9848526
Abstract(240) PDF(1)
4
Polarization Flipping of Even-Order Harmonics in Monolayer Transition-Metal Dichalcogenides
Yuki Kobayashi, Christian Heide, Hamed Koochaki Kelardeh, Amalya Johnson, Fang Liu, Tony F. Heinz, David A. Reis, Shambhu Ghimire
2021, 2021(2). doi: 10.34133/2021/9820716
Abstract(68) PDF(0)
5
A Custom-Tailored Multi-TW Optical Electric Field for Gigawatt Soft-X-Ray Isolated Attosecond Pulses
Bing Xue, Yuuki Tamaru, Yuxi Fu, Hua Yuan, Pengfei Lan, Oliver D. Mücke, Akira Suda, Katsumi Midorikawa, Eiji J. Takahashi
2021, 2021(2). doi: 10.34133/2021/9828026
Abstract(244) PDF(0)
6
Broadband THz Sources from Gases to Liquids
Yiwen E, Liangliang Zhang, Anton Tcypkin, Sergey Kozlov, Cunlin Zhang, X.-C. Zhang
2021, 2021(1). doi: 10.34133/2021/9892763
Abstract(144) PDF(0)