Most Downloaded

1
Ultrafast Hole Deformation Revealed by Molecular Attosecond Interferometry
Yindong Huang, Jing Zhao, Zheng Shu, Yalei Zhu, Jinlei Liu, Wenpu Dong, Xiaowei Wang, Zhihui Lü, Dongwen Zhang, Jianmin Yuan, Jing Chen, Zengxiu Zhao
2021, 2021(1). doi: 10.34133/2021/9837107
Abstract(534) PDF(5)
2
Ultrafast Science to Capture Ultrafast Motions
Qihuang Gong, Wei Zhao
2021, 2021(1). doi: 10.34133/2021/9765859
Abstract(285) PDF(3)
3
Distributed Kerr Lens Mode-Locked Yb:YAG Thin-Disk Oscillator
Jinwei Zhang, Markus Pӧtzlberger, Qing Wang, Jonathan Brons, Marcus Seidel, Dominik Bauer, Dirk Sutter, Vladimir Pervak, Alexander Apolonski, Ka Fai Mak, Vladimir Kalashnikov, Zhiyi Wei, Ferenc Krausz, Oleg Pronin
2021, 2021(4). doi: 10.34133/2022/9837892
Abstract(229) PDF(2)
4
Polarization Flipping of Even-Order Harmonics in Monolayer Transition-Metal Dichalcogenides
Yuki Kobayashi, Christian Heide, Hamed Koochaki Kelardeh, Amalya Johnson, Fang Liu, Tony F. Heinz, David A. Reis, Shambhu Ghimire
2021, 2021(2). doi: 10.34133/2021/9820716
Abstract(315) PDF(1)
5
THz-Enhanced DC Ultrafast Electron Diffractometer
Dongfang Zhang, Tobias Kroh, Felix Ritzkowsky, Timm Rohwer, Moein Fakhari, Huseyin Cankaya, Anne-Laure Calendron, Nicholas H. Matlis, Franz X. Kärtner
2021, 2021(2). doi: 10.34133/2021/9848526
Abstract(657) PDF(1)
6
Femtosecond Laser Precision Engineering: From Micron, Submicron, to Nanoscale
Zhenyuan Lin,Minghui Hong
2021, 2021(3). doi: 10.34133/2021/9783514
Abstract(91) PDF(0)
7
A Custom-Tailored Multi-TW Optical Electric Field for Gigawatt Soft-X-Ray Isolated Attosecond Pulses
Bing Xue, Yuuki Tamaru, Yuxi Fu, Hua Yuan, Pengfei Lan, Oliver D. Mücke, Akira Suda, Katsumi Midorikawa, Eiji J. Takahashi
2021, 2021(2). doi: 10.34133/2021/9828026
Abstract(568) PDF(0)
8
Broadband THz Sources from Gases to Liquids
Yiwen E, Liangliang Zhang, Anton Tcypkin, Sergey Kozlov, Cunlin Zhang, X.-C. Zhang
2021, 2021(1). doi: 10.34133/2021/9892763
Abstract(324) PDF(0)
9
Theoretical Insights into Ultrafast Dynamics in Quantum Materials
Mengxue Guan, Daqiang Chen, Shiqi Hu, Hui Zhao, Peiwei You, Sheng Meng
2021, 2021(4). doi: 10.34133/2022/9767251
Abstract(255) PDF(0)
10
Focusing Properties of High-Order Harmonics
Maria Hoflund, Jasper Peschel, Marius Plach, Hugo Dacasa, Kévin Veyrinas, Eric Constant, Peter Smorenburg, Hampus Wikmark, Sylvain Maclot, Chen Guo, Cord Arnold, Anne L'Huillier, Per Eng-Johnsson
2021, 2021(3). doi: 10.34133/2021/9797453
Abstract(98) PDF(0)
11
Neighboring Atom Collisions in Solid-State High Harmonic Generation
Ruixin Zuo, Alexander Trautmann, Guifang Wang, Wolf-Rüdiger Hannes, Shidong Yang, Xiaohong Song, Torsten Meier, Marcelo Ciappina, Huynh Thanh Duc, Weifeng Yang
2021, 2021(3). doi: 10.34133/2021/9861923
Abstract(156) PDF(0)
12
Nature-Inspired Superwettability Achieved by Femtosecond Lasers
Jiale Yong, Qing Yang, Xun Hou, Feng Chen
2021, 2021(4). doi: 10.34133/2022/9895418
Abstract(277) PDF(0)